Werkwijze

Onze grootste drijfveer is om het beste uit kinderen en jongeren te halen. Dat is de reden waarom we Clear & Co zijn begonnen. Soms heeft een kind een duwtje in de juiste richting nodig of is het belangrijk dat onderzocht wordt waarom een kind minder goed meekomt op school, niet goed in zijn vel zit of niet goed weet welk profiel of studie hij moet kiezen. Welke reden ook bij Clear & Co kan iedereen terecht met vragen en zorgen die betrekking hebben op kinderen en jongeren tot 25 jaar.

werkwijze

Clear & Co is een coachpraktijk. Door middel van coaching bekijken we de sterke en zwakke kanten van een kind. Soms is alleen coaching genoeg om een kind beter te laten functioneren en om zich beter te voelen. Een kind leert bij ons zichzelf beter kennen. Wij begeleiden hem bij het verbeteren van prestaties op school, motivatie, het bereiken van gewenste doelen, het welzijn en het oplossen van keuzevragen waarbij we altijd uitgaan van de kracht van het kind of jongere zelf.

Na het eerste contact via mail of telefoon maken we een afspraak voor een intake gesprek. Dit gesprek is altijd met kind/de jongere en ouder(s). Wij vinden het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie ontstaat waar iedereen zich vrij voelt om mee te denken. We bepalen in goed overleg welk coachingstraject er nodig is.

Daarna komt het kind of jongere een aantal keren alleen voor de coaching.